لیست کاریابی
# عنوان تاریخ
همکار خانم همکار خانم 1400/06/16
فروشنده اقا فروشنده اقا 1400/06/16
استخدام بازاریاب با شرایط عالی استخدام بازاریاب با شرایط عالی 1400/06/15
شاگرد شاگرد 1400/06/15
راننده جرثقیل راننده جرثقیل 1400/06/14
کارگر ساده کارگر ساده 1400/06/14
استخدام اداره برق استخدام اداره برق 1400/06/14
نیروی رستوران نیروی رستوران 1400/06/13
فروشنده فروشنده 1400/06/13
زاننده پایه یک زاننده پایه یک 1400/06/13
نگهبان نگهبان 1400/06/13
استخدام در مرغداری استخدام در مرغداری 1400/06/12
چندین ردیف شغلی چندین ردیف شغلی 1400/06/10
حسابدار خانم حسابدار خانم 1400/06/10
راننده پایه یک راننده پایه یک 1400/06/10
آشپز ماهر آشپز ماهر 1400/06/10
نیروی خانم نیروی خانم 1400/06/07
همکار خانم همکار خانم 1400/06/07
شاگرد نوجوان شاگرد نوجوان 1400/06/07
همکار خانم همکار خانم 1400/06/06

نمایش 21 مورد از 441

+0تامین سرمایه
+0فرصت‌های سرمایه‌گذاری
+1اخبار
+4آگهی ها
+0تامین سرمایه
+0فرصت‌های سرمایه‌گذاری
+1اخبار
+4آگهی ها
footer img