آگهی ها
عنوان آگهی تاریخ شهر
حسابدار در واحد تولیدی 1400/09/14 سنندج
فروشنده خانم 1400/09/14 سنندج
استخدام راننده 1400/09/14 همه ی شهرهای استان کردستان
همکار خانم 1400/09/14 سنندج
منشی خانم 1400/09/12 سنندج
رشته صنایع 1400/09/10 سنندج
کارمند چیدمان و بازاریاب 1400/09/10 سنندج
منشی خانم و شاگرد 1400/09/08 سنندج
همکار خانم 1400/09/07 سنندج
رزومه ها
نام کارجو شهر
مهسا م سنندج
نیما محمدی سنندج
+0تامین سرمایه
+0فرصت‌های سرمایه‌گذاری
+1اخبار
+4آگهی ها
footer img