آگهی ها
عنوان آگهی تاریخ شهر
کولیره پز 1400/11/02 سنندج
راننده 1400/11/02 سنندج
فروشنده اقا 1400/10/25 سنندج
فروشنده خانم 1400/10/25 سنندج
مدرس زبان 1400/10/23 سنندج
همکار خانم 1400/10/23 سنندج
استخدام در چند ردیف شغلی 1400/10/21 سنندج
چرخکار بسته بندی و اتوکار 1400/10/21 سنندج
بازاریاب 1400/10/20 سنندج
رزومه ها
نام کارجو شهر
مهدی معاضدی سنندج
عرفان عطائی سنندج
شهراز ثابتی سنندج
مهسا م سنندج
سعید اذرگر سنندج
+0تامین سرمایه
+0فرصت‌های سرمایه‌گذاری
+1اخبار
+4آگهی ها
footer img