آگهی ها
عنوان آگهی تاریخ شهر
استخداممدرس حسابداری 1401/02/25 سنندج
استخدام پرسنل رستوران 1401/02/22 سنندج
استخدام آقا کباب پز 1401/02/22 سنندج
استخدام حسابدار خانم 1401/02/18 سنندج
استخدام پرسنل فروشگاهی 1401/02/18 سنندج
استخدام همکار خانم 1401/02/18 سنندج
استخدام اتوکارخانم 1401/02/16 سنندج
استخدام فروشنده خانم 1401/02/16 سنندج
استخدام همکار خانم 1401/02/14 سنندج
رزومه ها
نام کارجو شهر
مهسا نصیرمنش سنندج
رستگار صادقی سنندج
افشین احمدی سنندج
ف رضاقلی سنندج
سیروان حیدری رمشتی کامیاران
سرور میرزایی سنندج
محمد آزاد خالدی سنندج
بهنوش بابایی سنندج
شهرزاد کهزادی سنندج
+0تامین سرمایه
+0فرصت‌های سرمایه‌گذاری
+1اخبار
+4آگهی ها
footer img