نیازمند سرمایه گذار در کردستان

تاریخ درج :3 ماه پیش

نیازمند سرمایه گذار

به یک نفرسرمایه گذارجهت شغل دامداری با حداقل سرمایه ۵۰میلیون به بالا نیازمندیم 

تلفن تماس: ۰۹۱۰۱۵۸۷۶۱۵☎️
 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما