نیازمند سرمایه گذار در احداث کارگاه تولید بستنی

تاریخ درج :2 ماه پیش

به یک سرمایه گذار جهت راه اندازی کارگاه تولید بستنی همراه با سابقه کارومجوز وبرند تجاری صد درصد تضمینی

به صورت عمده

سرمایه مورد نیاز :   بین صد تا دویست میلیون تومان

 

 
☎️تلفن تماس :09189954765
 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما