استخدام نگهبان

تاریخ درج :3 ماه پیش

به یک نگهبان متاهل وارد به باغبانی (اگه کشاورز باشه بهتره) جهت مستقر در باغ نیازمندیم 

 

 
ادرس باغ جاده کامیاران

حقوق توافقی

☎️شماره تماس: 09189775440

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما