استخدام شاگرد کنافکار در سنندج

تاریخ درج :1 ماه پیش

به یک نفر برای شاگردی کناف نیازمندیم بصورت دایمی حقوق توافقی ترجیحا مجرد باشه. 

 

 
☎️شماره تماس: 09186777751 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما