نیازمند سرمایه گذار درکارگاه بوفه وساعت

تاریخ درج :5 ماه پیش

  به یک نفر جوان با سرمایه حداقل 50میلیون جهت شراکت درکارگاه بوفه وساعت ایستاده نیازمندم لطفا پیام بزارید وجهت کنجکاوی پیام نفرستید 

☎️شماره تلفن : 09013879356

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما