استخدام کارگر ساده و استاد کار سنگ فرش در کردستان

تاریخ درج :3 ماه پیش

به ۴نفر  جهت کار  در  شمال محمود آباد همراه با جای خواب نیازمندیم

کارگر ساده برای کار پیاده رو سازی روزی ۷۵ تومان و هزینه خوراک +  و جای خواب

اوستاد کار سنگ فرش هم حقوق توافقی


شماره تماس :  ۰۹۱۸۱۷۶۶۶۰۶ ☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما