استخدام فروشنده خانم در سنندج

تاریخ درج :3 ماه پیش

به یک نفر فروشنده خانم  باسابقه کاری جهت کار در مانتونیازمندم

 ساعت کاری ۸:۳۰تا۱۳:۰۰ بعد ظهر ۱۵:۰۰ تا۲۱:۳۰ 

حقوق ماه هفصد هزار

ادرس میدان انقلاب جنب کفش ملی مانتو خاتون 

 

 
☎️شماره تماس :  ۰۹۱۸۷۷۸۱۳۶۵
 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما