نیازمند سرمایه گذار در تولید لوله پلی اتیلن

تاریخ درج :6 ماه پیش

دستگاه تولید لوله پلی اتیلن دارم نیازمند یک سرمایه گذار جهت تولید با سرمایه پنجاه میلیون به بالا هستم.

 

 
☎️شماره تماس :  09189831885فرجی
 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما