نیازمند سرمایه گذار در تولید

تاریخ درج :4 ماه پیش

 

به یک شریک جهت کار و سرمایه گذاری در یک شرکت تولید محصول منحصر بفرد و دانش بنیانکه دایر میباشد نیازمندیم 
شرکت در حال تولید محصول دارای شماره ثبت اختراع و علامت تجاری میباشد.
گرفتن شریک جهت تولید انبوه و تبلیغات گسترده و ارتقای شرکت از کارگاه کوچک به تولید بزرگ میباشد 

 

 
☎️شماره تماس : ۰۹۱۸۳۷۹۱۱۸۰ 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما