استخدام نیروی کار درتهران

تاریخ درج :2 ماه پیش


نیازمند نیروی کاراقا جهت کار دراستخر تهران

آقا 18-25سال
اشنایی با شنا
همراه جای خواب و سه وعده غذا 
از ماه دوم بستگی به توانایی فردحقوق افزایش می یابد

♦️فقط تلگرام پیام بدهیدلطفا♦️


شماره تلگرام 09399773334 ☎️

 

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما