استخدام همکار آقا و شاطر تافتون در سنندج

تاریخ درج :2 ماه پیش

به دو نفر همکار در جگرکی پرویز پور انتهای خیابان وکیل ویک نفر شاطر تافتون پز تنوری جهت همکاری نیاز مندیم

شرایط همکار آقا 

ساعت کاری از ساعت ۴بعدازظهر تا ۱ شب 

حقوق ماهیانه : ۱۱۰۰۰۰۰تومان

شرایط شاطر تافتون:

ساعت کاری:از ساعت ۸ صبح تا ۳ بعدازظهر روزی

حقوق و مزایا: روزانه 40 هزار تومان


دو وعده غذا

ادرس :خیابان وکیل

تلفن تماس: ۳۳۱۲۶۸۶۳☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما