نیازمند سرمایه گذار

تاریخ درج :4 ماه پیش

نیازمنداسپانسرمالی برای تولیدی  فنس و  توری به حداقل 30میلیون تومان باسودتضمینی وعالی براساس تیراژکار بابت تضمین ضمانت نامه کتبی ومحضری وچک وسفته میدم 


تلفن تماس :   09182351091

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما