جذب سرمایه گذار در کردستان

تاریخ درج :29 روز پیش

به یک شریک جهت  سرمایه گذاری در یک کار جدید و پرسود نیازمندیم

میزان سرمایه ۱ملیارد تومان

طرح توجیهی کار انجام شده و دوره بازگشت سرمایه ۱۴ماهه
 
09185160272:شماره تماس ☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما