کار شراکی در کردستان

تاریخ درج :8 ماه پیش

 به یک نفر جهت شراکت در چاپخانه بدون نیاز به سرمایه ، فقط به وسیله بازاریابی (کار و سرمایه از ما - سود 50/50میباشد

 آدرس : شهرک زاگرس ، خیابان سیروان

شماره تماس 09351283517 ☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما