نیازمند سرمایه گذار در رستوران

تاریخ درج :4 ماه پیش

به یک شریک جهت کار و سرمایه گذاری در یک رستوران  که دایر میباشد نیازمندیم 
رستوران دارای درامد روزانه مشخص و مکان خوب میباشد 
گرفتن شریک جهت همکاری در کارهای رستوران میباشد 


شماره تماس 09911226376 ☎️

نظری تا کنون ثبت نگردیده

ثبت نظر شما